PotentialPodden™

Om PerformancePotential

May 5, 2020

PerformancePotential är företaget som står bakom PotentialPodden™. Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Genom vår Preferensanalys™, matchar vi VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation nyttjar sin potential till fullo.

Mer information på www.performancepotential.se

Podbean App

Play this podcast on Podbean App