PotentialPodden™

Samtal med Caroline Andersson, VD Governo

January 11, 2022

Caroline Andersson är VD och grundare av managementkonsultbolaget Governo som har ett fokus på offentlig sektor.

Sam­hälls­pas­sion är grunden till att Governo finns – tanken om ett kon­sult­bo­lag som verk­li­gen löser de svå­ras­te ut­ma­ning­ar­na i sam­häl­let – med ut­gångs­punkt i män­ni­skors vardag och verk­lig­het.

2021 blev hon utsedd till Årets VD, där motiveringen bl.a. hade fokus just på samhällsintresset.  

Caroline går igång på kluriga ana­ly­ser där hennes förmåga att se samband och sy­ste­met i sin helhet ställs på sin spets. Det kan röra sig om ut­red­ning­ar på po­li­cy­ni­vå för na­tio­nel­la aktörer, men också kon­kre­ta för­änd­rings­pro­jekt i stort som smått. Hon drivs också av att koppla samman duktiga in­di­vi­der som kan få det att hända – och bjuder gärna på kunskap under resans gång.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App